Båt opptak vel utført!

Da var båtopptak vell utført.  Det ble utført på en sikker og forsvarlig måte i år som tidligere år, dirigert av en velsmurt havnekomite.  Jarlnd kran stillte med en nesten helt ny kran i år, det ble derfor gjort noen tester for å prøve ut plassering av kranen for å kunne gjøre hele operasjonen uten å flytte på kranen. Likevell ble hele båtopptaket unnagjort på ca. 3 timer.  Bra jobba!